Asfaltering

Oppdatert: planlagt arbeid ved Skrabben er i uke 13 og 14. Dette vil også omfatte parkeringsplassene. Pass derfor på dersom noen skal på ferie uten bil og har parkeringsplass.

SSB har nå fått på plass en avtale om asfaltering av alle fellesarealer inkludert parkeringsplasser og nedgangen til kjeller ved Skrabben. Dersom alt går etter planen vil dette være ferdig før slutten av mai 2017. Styret vil i tilknytning til dette arbeidet se på mulighet for å forbedre adkomsten til søppelrommene.

Søppel og levering av juletrær

Oppdatert: Søppel og papir hentes nå som normalt etter uregelmessigheter i romjulen.

Styret har sett at restavfall har begynt å hope seg opp. Det antas at dette er pga julen og ikke som følge av at antall restavfalldunker  ble redusert.
I følge kommunen hentes restavfall én gang per uke, henholdsvis på onsdager.  Papir hentes på fredager annenhver uke. Styret følger opp etter onsdag dersom det ikke har bedret seg.

Juletrær hentes av kommunen lørdag 7. januar klokken 10:25-10:35 i krysset Skrabben – Grønlibakken. Se nettsiden til kommunen for mer informasjon.