Innglassing av balkong

Sameiet har valgt Lumon AS som leverandør av innglassing til sameiet frem til 2021. Seksjonseiere som ønsker innglassing tar kontakt med Lumon for informasjon om fremgangsmåte.

Det ble på årsmøtet 7. mai 2019 vedtatt at sameiet søker plan og bygningsetaten om fasadeendring, slik at innglassing kan gjøres på en lovmessig måte. Søknad er innvilget fra plan og bygningsetaten.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse