Historikk

ÅrAktivitet
2019Ferdigstilt utskifting av porttelefon
2019Etablert platting for benk ved D-oppgangen
2019Byttet forretningsfører fra Brækhus til Obos.
2018Ny vaskemaskin 13 kg og vaskerikortautomat
2018Ny utebenk med bord
2018Byttet taklamper alle oppganger
2017Maling og utbedring puss over søppelrom og vedlikehold av tredører
2017Hafslund byttet strømmålere til automatiske målere
2017Vikenfiber har lagt fiber inn til alle leiligheter
2017Asfaltering av fellesarealer (SSB) + oppbygging av innganger til søppelrom
2016-
2017
Oppstart prosjekt porttelefonbytte
2016Byttet alle lysarmaturer over beboerdører
2016Byttet ventilasjonsmotor B-oppgang
2015Byttet pipevifter
2015Ferdig bytte av branndører i fellesarealer
2014Oppstart bytte av branndører
2013Vurdering av stigeledning og hovedtavler (el)
2011Byttet varmtvannsberedere
2011Termofotografering og kontroll av el-fordelinger. Status ok.
2011Spylt hovedstammer
2010Utarbeidet ENØK-rapport
2009Montert myntautomat og byttet 1 stk 8 kg vaskemaskin i vaskeriet
2009Rehabilitert fasader vestvegg

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse