Parkering

DSC01508-001

Forespørsel om leie av parkeringsplass tas med SSBs forvaltningskonsulent Brækhus Eiendom.

Det er SSB som forvalter alle parkeringsplassene og dersom det er fullt «utenfor døren» er det normalt mulig å få plass lenger unna. Alle parkeringsplassene ble asfaltert og merket i 2017.

Pr. januar 2020 gjelder følgende betingelser:
Leien er kr 3.990 for parkeringsplass per år.
Det koster 4.740 kr for motorvarmerplass per år.
Parkering for el-bil 6.690 kr per år (ikke ved Skrabben), med tillegg for strøm kr 1,75 KWh som avregnes gjennom tilknytning til «Lade i Norge».
Det blir fakturert et eierskiftegebyr på kr 500,- ved inngåelse av kontrakt. Leieretten følger ikke med ved salg av leietakers bolig.

Se også parkeringsregelverk for SSB.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse