Innmelding av saker til sameiemøtet

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Det nærmer seg tid for sameiemøtet og datoen for dette blir sannsynligvis 20, 26. eller 27. april 2016. De som ønsker kan nå melde inn saker til møtet. For at styret skal rekke å behandle sakene ber vi om at de blir meldt inn før 15. mars 2016.

Sakene kan meldes inn via e-post til kontakt@skrabben1.no eller per brev i postkassen til Håvard Hasli i oppgang B.

Vannlekkasje

Lekkasje

Pga vannlekkasje i kjelleren ved sykkelboden i D-oppgangen ble varmtvannet skrudd av i en periode onsdag ettermiddag. Vi har fått utbedret lekkasjen midlertidig og varmtvannet er nå tilbake. Det vil bli behov for å stenge varmtvannet igjen når rørlegger skal reparere hele skaden. Det vil bli hengt opp informasjon når dette skal skje.

-Styret