kontainer 30. mars

Det er bestilt kontainer til mandag 30. mars. Den blir hentet onsdag 1. april.

Følgende avfall skal IKKE kastes i kontaineren:

* Gips og isolasjon
* Mat- og organisk avfall
* Impregnert treverk
* Bildekk
* EE-Avfall og hvitevarer
* Fargede søppelsekker
* Farlig avfall:
Olje, maling, lim, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier,lim, batteri, sprayboks, vindu med PCB/Klorparafiner, lysstoffrør, gulvbelegg med ftalater, rengjøringsmidler etc
* Avløpsslum
* Isolerglass
* Smittefarlig avfall
* Eksplosivt eller radioaktivt avfall

Farlig avfall kan privatpersoner levere gratis kommunalt.