Defekt sirkulasjonspumpe varmtvann

Sirkulasjonspumpen for varmtvann stoppet på kveldstid 31. mars. Den må antakeligvis byttes ut, ukjent leveringstid. Strømbryteren til pumpen er avskrudd for å fjerne eventuell risiko for brann. Det best om at denne ikke røres. Det vil antakeligvis bli kaldere vann i kranene frem til pumpen er byttet.

kontainer 30. mars

Det er bestilt kontainer til mandag 30. mars. Den blir hentet onsdag 1. april.

Følgende avfall skal IKKE kastes i kontaineren:

* Gips og isolasjon
* Mat- og organisk avfall
* Impregnert treverk
* Bildekk
* EE-Avfall og hvitevarer
* Fargede søppelsekker
* Farlig avfall:
Olje, maling, lim, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier,lim, batteri, sprayboks, vindu med PCB/Klorparafiner, lysstoffrør, gulvbelegg med ftalater, rengjøringsmidler etc
* Avløpsslum
* Isolerglass
* Smittefarlig avfall
* Eksplosivt eller radioaktivt avfall

Farlig avfall kan privatpersoner levere gratis kommunalt.

Feiing

SSB melder følgende:
Onsdag 1. april, vi begynner i det små med fjerning av grus fra plener.
Torsdag 2. april, alle biler må bort fra parkeringsplasser og vi prioriterer disse plassene denne dagen.
Fredag 3. april, veier, gangveier, inngangspartier og resten utføres.
Lørdag 4. april, er det noe vi ikke har blitt ferdige med tar vi dette denne dagen.

Covid-19

Styret har kontaktet renholdstjenesten og avtalt ekstra vask på gelender, postkasser, håndtak inngangsdører og håndtak dører inn til fellesareal. Dersom noen trenger hjelp med noe praktisk, så kan dere ta kontakt med styret som vil formidle behovet innad i sameiet.
Det vil antakeligvis ikke bli avholdt dugnad, men vi prøver å få bestilt kontainer. Utover dette henvises det til https://helsenorge.no/koronavirus.