Trekking av fiber

Som noen har sett er det satt opp oppslag fra montøren av fiberkabler i oppgangene. Informasjonen på oppslaget er generisk for alle sameiene i SSB. Dette betyr at kabeltrekking i Skrabben vil skje på utsiden av blokken (som før), og ikke i oppgangene. Arbeidet er planlagt påbegynt på nyåret og ferdigstilt i løpet av første kvartal.

 

Nytt fra SSB

  • Søndre Skøyen boligstiftelse (SSB) har fornyet kontrakten med Kanvas for drift av barnehagen. Leien er økt og vil indeksreguleres årlig.
  • Med bakgrunn i nye krav og forskrifter vil det bli installert ventilasjon i barnehagen.
  • Det blir utarbeidet forslag til nye parkeringsrutiner/regler som vil gjelde for alle sameiene.
  • Hele SSBs område inkludert parkeringsplasser vil bli asfaltert i 2017.
  • SSB har tatt opp lån for å dekke ventilasjon og asfaltering som fordeles vha fordelingsnøkkelen (som normalt).