Overgang til vibbo

Sameiet har i en periode prøvd ut Vibbo fra OBOS, som er en portal hvor det er mulig for beboerne å logge seg inn for å finne ulike opplysninger om sameiet, kommentere innlegg osv. Denne kan nås ved å følge lenken https://vibbo.no/skrabben-1. Sameiere kan også melde inn eventuelle leietakere til styret for tilgang.
Styret anbefaler at alle logger seg inn på portalen og sjekker at sine opplysninger er korrekte.

Vibbo vil bli sameiets foretrukne nyhetskanal og det kommer derfor sannsynligvis ikke flere nyheter på denne siden.

Defekt sirkulasjonspumpe varmtvann

Sirkulasjonspumpen for varmtvann stoppet på kveldstid 31. mars. Den må antakeligvis byttes ut, ukjent leveringstid. Strømbryteren til pumpen er avskrudd for å fjerne eventuell risiko for brann. Det best om at denne ikke røres. Det vil antakeligvis bli kaldere vann i kranene frem til pumpen er byttet.

kontainer 30. mars

Det er bestilt kontainer til mandag 30. mars. Den blir hentet onsdag 1. april.

Følgende avfall skal IKKE kastes i kontaineren:

* Gips og isolasjon
* Mat- og organisk avfall
* Impregnert treverk
* Bildekk
* EE-Avfall og hvitevarer
* Fargede søppelsekker
* Farlig avfall:
Olje, maling, lim, løsemidler, plantevernmidler, kjemikalier,lim, batteri, sprayboks, vindu med PCB/Klorparafiner, lysstoffrør, gulvbelegg med ftalater, rengjøringsmidler etc
* Avløpsslum
* Isolerglass
* Smittefarlig avfall
* Eksplosivt eller radioaktivt avfall

Farlig avfall kan privatpersoner levere gratis kommunalt.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse