Feiing og oppstart asfaltarbeider

Det blir feiing i uke 13 14 15 og i forkant av feiingen vil vaktmester også fjerne grusen som ligger på plenen.

SSB minner om oppstart av asfaltering av parkering og fellesarealer i uke 14 15.

Plan for dugnad og utsetting av kontainer vil utarbeides på styremøtet 5. april. (Dugnad og kontainer blir 10. mai, mer info kommer nærmere mai).

B-oppgangen har fått ordnet ny dørmatte etter et lite uhell med lekkasje i malingsspann.

Årsmøtet i SSB ble gjennomført torsdag 23. mars. Årsberetningen fra SSB vil bli vedlagt innkallingen til sameiermøtet.

Oppussing i D-oppgangen

Alcatraz

Det vil gjennomføres oppussing av et bad i D-oppgangen fra slutten av mars til midten av mai. Støyende arbeid vil hovedsaklig forekomme i månedskiftet mars-april. Det er ikke planlagt arbeid i påsken og det blir hengt opp en mer detaljert plan i oppgangen.

Sameiermøtet 2017

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Sameiermøtet er planlagt 26 25. april.

Utsendelse av innkalling til møtet er planlagt 7. april.

Minner om at fristen for innlevering av saker er 21. mars.