Husleie juli fra OBOS

OBOS tar over som forvalter 1. juli og har nå sendt ut faktura for husleie for juli. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende automagiske avtalegiroer med Brækhus må avsluttes og ny opprettes for OBOS iht. mottatt brev. Siden OBOS fikk feil tall fra Brækhus ble det fakturert 8 kr for mye for tv/Internett (207 istedenfor 199 kr) . Dette vil bli rettet i august. OBOS sjekker ut hvordan enklest refundere nevnte 8 kr per seksjon.

Oppdatert 2. juli: Ved nærmere ettersyn kan det se ut til at dette har vært fakturert 8 kr for mye per måned siden 1. januar 2019. Pengene befinner seg i felleskassa og styret vil prøve å finne en løsning på tilbakebetaling av disse.

Porttelefon

Installasjon av porttelefon vil ta ca 2 dager og er planlagt gjennomført i midten av august. Styret vil komme tilbake med datoer for gjennomføring.

Oppdatert 19. juli: Det ligger an til at arbeidet gjennomføres uke 34. Det har ikke blitt avtalt noen nærmere dato.

Oppfølgingsdugnad

Det gjennomføres oppfølgingsdugnad tirsdag 18. juni og 19. juni klokken 17.00.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Etablering av platting for krakk i bed ved D-oppgangen.
  • Fjerne jord, overflødig jord fordeles i eksisterende bed
  • Legge vekstduk
  • Bygge opp med sand
  • Etablere kantstein
  • Etablere heller
 • Pynte opp gangsti bak tørkebur
  • Fjerne heller
  • Fjerne overflødig jord
  • Legge vekstduk
  • Bygge opp med sand
  • Reetablere heller, bytte ut 1 skadet helle
 • Flytte hageavfallshaug fra tidligere dugnad over i henger (skal bestilles)
 • Børste toppen av tørkestativet med stålbørste som forberedelse til maling. Kanskje male hvis vær/tid tillater dette.

Det blir kjøpt inn litt å drikke/spise.

Vel møtt!

-Styret