Lekkasje i pipehatt

Det har oppstått en lekkasje i en av pipehattene. Dette medfører at regnvann kommer inn i pipen og ut feieluken i kjelleren til 109. Oras kommer på mandag for å utbedre årsaken. Det anbefales at eiere av leilighet med feieluke innendørs sjekker om rommet i denne er tørt. Det vil stort sett bare komme aske i feieluken etter feiing, men det anbefales at denne tømmes/rengjøres for aske årlig. Gi tilbakemelding til styret ved spørsmål.

Feieluke
Her skal det være tilnærmet tørt og asken skal fjernes regelmessig.