Innmelding av saker til årsmøte i Sameiet Skrabben 1

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Ordinært årsmøte (tidligere sameiermøte) er som vanlig planlagt avholdt siste uken i april, selv om ny eierseksjonslov åpner for å avholde årsmøtet senere. Som følge av ny eierseksjonslov vil Styret fremlegge forslag til endring av vedtektene som egen sak, slik at disse tilfredsstiller kravene i ny lov.

Saker som sameiere ønsker tatt opp til årsmøtet bes oversendes skriftelig pr. post (postkassen til Hasli oppgang B) eller e-post til kontakt@skrabben1.no.

Frist for innmelding av saker er 22. mars 2018. Innkalling med mer informasjon kommer etterhvert.