Praktisk informasjon

Sameiet Skrabben 1 består av 40 seksjoner av eiendommen gnr. 144 bnr. 1281 i Oslo. Tomten på 9137 kvm er festet fra grunneieren til Søndre Skøyen Boligstiftelse, som igjen har fremfestet denne til de enkelte seksjonseierne. Eierbrøkene er fastsatt på bakgrunn av bruksenhetens areal.

Tomten er planert på østsiden av bygget og ellers skrånende mot vest. Sameiet har asfaltert ankomst og biloppstillingsplasser, plen og beplantninger.

Bygget var innflyttingsklart i 1966 og er tegnet av arkitektene Herman Munthe-Kaas og Gudolf Blakstad, som også tegnet kunstnernes hus i Oslo.
Herman Munthe-Kaas
 var en av mellomkrigstidens mest progressive formgivere. Sammen med Gudolf Blakstad stod han bak flere hovedverk innen norsk nyklassisisme og funksjonalisme. En like sterk posisjon har hans arbeider innen kunstindustri, spesielt møbler tegnet til utstillinger i regi av Foreningen Brukskunst og Oslo Håndverks- og Industriforening.

Eiendommen ligger like ved Østensjøvannet med flotte turområder rundt og turvei videre inn i Østmarka med lysløyper, badevann og turterreng. Det er kort vei til Skøyenåsen senter, Skøyenåsen t-banestasjon og Bryn senter med forretninger og servicetilbud. I retning Oppsal finner man også Skøyenåsen skole. Oppsal senter ferdigstilles 2018.

Søndre Skøyen Boligstiftelse (SSB) 
SSB er i dag en organisasjon som står for forvaltningen av sameiernes fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av de enkelte styrer og sameiermøter. Dette gjelder også fellesarealene som skal være til felles bruk for alle på feltet.

SSB ledes av et styre valgt blant representanter fra sameiene på årsmøtet i mai. Styret har 3 representanter fra det sydlige feltet og 3 representanter fra det nordlige feltet.

SSB administrerer vaktmestertjenesten, vedlikehold av fellesarealer som grøntanlegg, parkeringsplassene, lekeplassene, adkomstveier til disse samt barnehagen i Dalbakkveien 75. SSB har gjennom vaktmestertjenesten ansvar for plenklipping, beskjæring av trær, vedlikehold av ikke blokknære bed og brøyting / strøing på vinteren.

Det foreligger en forvaltningsavtale mellom SSB og de ulike sameiene.

Se også egen side om  SSB.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse