Dugnad vår 2018

Vi satser på å avholde dugnad mandag den 14. mai mellom 18:00 og 19:30. Det blir i hovedsak rens av bed og kanskje noe jobb ved skråning. Da vi ikke ønsker å benytte tidligere hageavfallshaug ned i skråningen skal hageavfallet kastes i poser, bilhenger eller kvisthaug på anvist plass ved A-oppgangen. Avfallet blir hentet av ISS. Det blir bestilt kontainer for restavfall og el-bur. Disse blir stående fra 14. til 16. mai.

Minner om feiing fredag 4. mai

Minner om at feiing skal ferdigstilles fredag 4. mai og at det er ønskelig at parkeringsplassene og områder foran blokken er tomme for biler.

Oppdatert 6. mai:

SSB har gitt beskjed om at ISS sin underleverandør Vaktmesterkompaniet ikke hadde nok kapasitet til å bli ferdige på torsdag og fredag. Styret har ikke mottatt informasjon om nye dager.