Oppussing

Retningslinjer for oppussing og renovering

Oppussing og renovering skal primært foregå i tidsrommet 08.00-16.00 på ukedager. Ved mindre oppussingsarbeid som ikke støyer eller minimalt med støy kan andre tider avtales med styret og/-eller i dialog med naboer. Støyende arbeid (boring, pigging, saging, sliping, banking) skal ikke foregå i perioden jul-romjul, nyttår og påskeuken.
Støyende oppussingsarbeid skal varsles senest to uker i egen og tilstøtende trappeoppganger, Nabovarselet skal inneholde:

  • Leilighet hvor arbeide skal forekomme
  • Tidsrommet for arbeid (dager og klokkeslett)
  • Arbeidets art (pigging, boring, slipping)
  • Kontaktinformasjon

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører langvarig arbeid (mer enn 5 dager), eller svært støyende renoveringsarbeid, må styret involveres og det skal avtales senest 14 dager før planlagt oppstart. Dette for å starte en dialog om hvordan arbeidet i minst mulig grad kan sjenere naboer.
Det forutsettes at det benyttes riktig verktøy/utstyr for gjennomføring av arbeid, dette for å minimere tidsbruk og sjenanse for naboer. Ved oppussing av bad bør fagfolk være involvert for å unngå unødvendig tidsbruk (pigging i betong).

Sameiet holder maling for tak og mur og vegger på balkongene, ta kontakt med styret for å få maling. Fargekoder som er benyttet ligger vedlagt her.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse