Ny avtale med Altibox

altibox

SSB har inngått en ny avtale med Altibox. Avtalen omfatter innstallering av fiber frem til hver leilighet. Arbeidet skal være klart i løpet av mars 2017. Når arbeidet er ferdig vil sameiet få tilgang til oppdaterte hastigheter, i praksis mer fart for pengene og mer stabilt nettverk. Avtalen har en varighet på 3 år og kostnaden for beboerne blir som i dag minus investeringstillegget som bortfaller.

Det gamle fibernettstyret vil avvikles per 31. desember 2016 og utestående midler vil bli tilbakeført sameiet.

-Styret

Diverse oppdateringer

Vaskeriet har hatt en liten vannlekkasje i taket. Lekkasjen er lokalisert og vil bli utbedret. Taket vil bli stående oppe en stund for tørking.

Hengelåser som ikke var merket med leilighetsnummer er nå fjernet fra tavlen i vaskeriet.

For de som har mulighet er det fremdeles nok å luke bak A-oppgangen og deler av bed mellom A og B. De andre oppgangene har gjort en god innsats og det hjelper på helhetsintrykket.

Søppeldøren ved D-oppgangen ble tagget ned tidligere i sommer. Vaktmester var kjapt ute med å fjerne taggingen. Styreleder har tatt bilde av taggingen og vil anmelde saken.

Det er en defekt søppeldunk i B-søppelrommet, styret vil sjekke hvorvidt kommunen har tenkt å bytte ut denne eller ikke.

Styreleder har maling til bruk for metallgelender for de som trenger dette. Det er også kjøpt inn diffusjonsåpen murmaling for maling av mur på balkonger. Tilgang etter kø-prinsippet, ta kontakt med styret. Plan om å lage artikkel om maling på sikt 🙂

Referatet fra sameiermøtet er ennå ikke distribuert, dette fordi styreleder ikke har ferdigstilt vedlikeholdsplanen som skal sendes sammen med referatet. Beklager.