Refusjon av Utlegg

OBOS refusjon

Refusjon av utlegg kan nå gjøres på mobiltelefon eller nettleser ved å gå til https://utlegg.obos.no/ for deretter å registrere utlegget sammen med bilde av kvittering. For å benytte tjenesten må ditt mobilnummer være registrert hos OBOS, noe som allerede skal være i orden for de fleste. Dersom dette ikke er tilfelle kan det gis beskjed på e-post til kontakt@skrabben1.no med navn og mobiltelefonnummer.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse