Varsel om Ordinært årsmøte 2020

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”  

Sameiet Skrabben 1 vil avholde ordinært årsmøte 5. mai 2020.
Frist for forslag er 15. mars 2020.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 15. mars 2020.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til kontakt@skrabben1.no

Alternativt kan det legges i postkassen til styreleder Håvard Hasli Skrabben 1B.

Styret ønsker mulighet til å kommunisere digitalt med våre beboere. Vi ber derfor at du besvarer SMS fra OBOS om dette.

Styret