Om sameiet

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser til styret som krever saksbehandling skal meldes skriftlig, gjerne pr e-post og tas så med til styrebehandling og referatføres. Det avholdes styremøte kontinuerlig og ved behov. Er det saker som krever hurtig behandling, vil styret vurdere mulighet for raskere saksbehandling. Henvendelser gis svar i form av brev eller e-post etter at de er behandlet. Ved saker som trenger videre arbeid etter styrevedtak, vil det ta noe tid etter styremøtet før svar foreligger i form av brev eller e-post etter at de er behandlet.

Ved små praktiske saker og saker av mer prekær art, ta kontakt med styreleder direkte på e-post eller telefon.Lokasjon: Google maps

Besøksadresse: Skrabben 1, 0682 Oslo

Organisasjonsnummer: 980249867

Fakturaadresse:

S. 8178, Sameiet Skrabben 1
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6666 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Sameiet støtter mottak av elektronisk faktura.

E-post: kontakt@skrabben1.no

Nettside: www.skrabben1.no


Styret for Sameiet Skrabben 1

Styreleder: Håvard Hasli 977 95 556

Styremedlem: Kenneth Lading 908 60 155

Styremedlem: Samir Zeljkovic 417 74 738

Varamedlem: Geir Strand 924 98 210


Forretningsfører

OBOS eiendomsforvaltning AS
Pb. 6666, St. Olavsplass
0129 Oslo

Tel. 22 86 55 00.
https://www.obos.no/

Sameiets kontaktperson er Kristina Bennin tlf: 22 99 18 77.

For informasjon om Søndre Skøyen Boligstiftelse gå til siden SSB.


Valgkomité

Peter Calmar
Geir Strand

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse