Avfallshåndtering

DSC01517-001

Hver oppgang har tilgang til et søppelrom på bakkeplan til høyre langs veggen for inngangsdøren når man går ut. Her kastes husholdningsavfall etter renovasjonsetatens retningslinjer. Kort oppsummert; plast i blå pose, matavfall i grønn pose og restavfall i egnet pose.

Pass på at posene er godt  knyttet. Styret anbefaler å fylle dunkene fra ytterst til innerst for å lette jobben til renovasjonsmedarbeiderne.

I følge kommunen hentes restavfall én gang per uke, henholdsvis på onsdager.  Papir hentes på fredager annenhver uke.

Papir og papp

Skrabben har 5 returkontainere for papir og papp i tilknytning til tørkebåsene.

DSC01501-001

Miljøfarlig avfall

For husholdninger er det gratis å kvitte seg med miljøfarlig avfall ved miljøstasjonen ved Oppsal vaktmestersentral i Haakon Tveters veg 50. Det finnes kart på https://sortere.no. Alternativt kan avfall leveres hos Haraldrud gjenbruksstasjon ved Alna.

Eksempler på miljøfarlig avfall:

 • asbest (egen container på gjenbruksstasjon)

 • bilbatterier (bildekk)

 • løsemidler

 • vinylbelegg/-lister

 • cellegummi

 • EPS/XPX (blå og rosa type isopor)

 • maling, lim og lakk
 • oljeholdige produkter
 • vinduer og materialer med PCB og klorparafin
 • rengjøringsmidler
 • bilbatterier
 • små batterier (knappcellebatterier)
 • trykkimpregnert trevirke

 

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse