Endringer i hagevanning fra Oslo kommune

Oslo kommune byvåpen
Husstander med adresser som har oddetallsnummer (for eksempel 1-3-5 osv.) kan kun vanne på oddetallsdatoer mellom klokken 21:00 og 23:00.
Vanning med vannkanne er tillatt uansett
Viktig melding fra Oslo kommune
Vi innfører forbud mot hagevanning med vannslange/spreder i Oslo
Forbudet gjelder til ny beskjed gis
Les mer på www.oslovann.no