Markiser

Styreleder har mottatt tilbud på markiser fra Scandic. Det jobbes med å få på plass en befaringsdag for de som har meldt seg på interesseliste. For montering er vi avhengige av at snøen på baksiden har smeltet og bakken tørket noe slik at det kan benyttes lift. Dersom det er flere som ønsker å melde interesse kan e-postadresse markiser@skrabben1.no eller postkassen til styreleder benyttes.

Saker til ordinært årsmøte

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Sameiet Skrabben 1 vil avholde ordinært årsmøte den 7. mai 2019. Det er bestilt lokale på Oppsal samfunnshus som vanlig.

Saker som ønskes behandlet på det årsmøtet må være styreleder i hende innen den 15. mars 2019. Saker meldes per e-post til junge@braekhus.no, med eventuell kopi til kontakt@skrabben1.no, eller i postkassen til styreleder.

For å få en god og effektiv saksbehandling er det ønskelig at:
* Det klart fremgår at saken ønskes behandlet på ordinært årsmøte.
* Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
Innkalling vil bli sendt ut i samsvar med gjeldende frister.

Til info vil styret fremme forslag om endring av vedtekter og husordensregler for å imøtekomme ny eierseksjonslov (som opplyst på forrige årsmøte).