Nøkler

Sameiet betjener systemnøkler til hovedinngangsdører. Disse kan kjøpes ved å kontakte styreleder. Nøkler til postkasse og boligdør må besørges av seksjonseiere selv hos fritt valgt låsesmed.

Per 1. august 2019 koster systemnøkler 334 kr per stk.

Betaling skjer ved Vipps eller bankkort ved å følge denne lenken Nokkelkjop. Alternativt kan det settes inn korrekt beløp på sameiets bankkonto med følgende detaljer:

Kontonr: 9820 31 72346
Kid: 8850000029835

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse