Oversikt over Leietakere

Styret ønsker å revidere oversikten over leietakere i sameiet, slik at vi vet hvem som bor her. Oversikten er nyttig ved for eksempel brann, lekkasjer eller andre behov for å nå beboerne. Styret har derfor bedt Brækhus om å sende ut e-post/brev til alle seksjonseiere hvor vi ber de som har leid ut om å gi tilbakemelding om eventuelle leieforhold.

Saker til SSB årsmøte

Ordinært årsmøte i SSB vil bli avholdt torsdag 21. mars 2019.

Det er styreleder som deltar fra Skrabben. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen den 27. februar 2019 kl. 16.00, slik at vi kan videreformidle dette til SSB.

Til info er årsmøtet i Sameiet Skrabben planlagt avholdt i starten av mai. Det vil komme egen info om dette etter hvert.