Kort info

Det er hengt opp informasjon om utskifting av vaskemaskin i oppgangene. Vaskemaskin 1 er pt. ikke operativ.

Det er mottatt nok svar på spørreskjemaene til å fortsette arbeidet med markiser, innglassing og porttelefoni.

Det minnes om at vannkranene er stengt for vinteren, slik at de ikke skal fryse.

Meld gjerne fra om defekte lyspærer til styret.

Det kan se ut til at ny sameierlov vil medføre endringer mht hvem som har ansvar for blant annet vinduer, sluk og dører. Det kommer mer informasjon fra styret etter styremøtet som avholdes i november.

SSB etablerer flere plasser for ladbare motorvogner og har på ekstraordinært årsmøtet besluttet opprettelse av 20 nye plasser og konvertering av ca. 10. Ingen av disse er på parkeringen til Skrabben, men det sees på alternativer.