SSB

Søndre Skøyen Boligstiftelse  (SSB) er en organisasjon som står for forvaltningen av sameiernes fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av de enkelte styrer og sameiermøter. Dette gjelder også fellesarealene som skal være til felles bruk for alle på feltet.

SSB har egen nettside på https://ssbo.no.

Boligstiftelsen fremfester følgende parseller av gnr 144 bnr 2 i Oslo:

Adresse/betegnelse Husnummer Gårdsnummer Bruksnummer
Håkon Tveters vei 7  144  1283
Håkon Tveters vei 9  144  1304
Håkon Tveters vei 10 144  1362
Håkon Tveters vei 11 144  1305
Håkon Tveters vei 12 144  1345
Håkon Tveters vei 13 144  1278
Håkon Tveters vei 15 144  1282, 1284
Skrabben 1 144  1281
Låveveien 46 144  1366
Låveveien 48 144  1365
Låveveien 50 144  1363
Låveveien 52 144  1364
Dessuten:
Garasje Håkon Tveters vei 7, 9 144 1361
Garasje Håkon Tveters vei 14 144 1283, 1304
Barnehageinstutisjon Dalbakkveien 75 144 1472
Friareal 144 1367, 1407
Rekkehus 8 stk, Axel Brinchs vei (partall) 2-16 144 1338
Rekkehus 8 stk, Axel Brinchs vei (partall) 18-32 144 1339

For å se disse eiendommene på kartet kan www.seeiendom.no benyttes vha å sette individuelt gårds- og bruksnummer og Oslo f.eks. «144/1283, Oslo» i søkefeltet.


SSBs organisasjonsnummer er 971436158
Forretningsfører er Brækhus Eiendom AS.
Stiftelsens vedtekter kan leses ved å besøke lenken her


En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse