Dugnad

Velkommen til dugnad

Dato: onsdag 6. mai (flyttet fra tirsdag 5. mai pga regn)
Tid: 17:30-19:30
Oppmøte: ved tørkebåsene/snuplassen
Vi ser for oss raking, luking i bed og rydding på fellesområder.
Blomstergruppen kjøper inn blomster.
Det er ekstra hyggelig dersom de som ikke kan bidra fysisk tar med noe å drikke/spise.

Det vil bli satt opp en kontainer mandag 11. mai hvor beboere kan kaste avfall fra boder etc. Elektrisk avfall skal kastes i separat el-bur ved siden av kontaineren.

Bildekk, gips og impregnert trevirke kan dessverre ikke kastes i kontaineren.
Det skal heller ikke kastes farlig avfall i kontaineren.

Eksempler på farlig avfall:
asbest (egen container på gjenbruksstasjon)
bilbatterier
løsemidler
vinylbelegg/-lister
cellegummi
EPS/XPX (blå og rosa type isopor)

maling, lim og lakk
oljeholdige produkter
vinduer og materialer med PCB og klorparafin
rengjøringsmidler
bilbatterier
små batterier (knappcellebatterier)
trykkimpregnert trevirke

For husholdninger er det gratis å kvitte seg med miljøfarlig avfall ved miljøstasjonen på Statoilstasjonen (nøkkel fås inne på stasjonen) i Haakon Tveters veg. Alternativt kan avfall leveres hos Haraldrud gjenbruksstasjon ved Alna.
Kontaineren fjernes onsdag 13. mai ila arbeidstiden.

Vel møtt!
-Styret