Nabovarsel om kabelarbeider

Kabel over grøntområde

Energianlegg AS jobber med å forsterke strømnettet i vårt nærområde for Hafslund nett. Arbeidet vil pågå frem til oktober. Det er ikke planlagt strømutkobling som følge av dette arbeidet.

For mer informasjon se vedlegg.