Grønlibakken 9-11

GrønlibakkenSom noen har sett har de begynt å grave i Grønlibakken 9 til 11. Det skal oppføres et to etasjers rekkehus foran eksisterende bygning. Sameiet ble varslet om dette i oktober 2013, men anså at det ikke har noen negativ påvirkning for vårt vedkommende. Det nye rekkehuset blir ca. halvparten så høyt som eksisterende hus.

For flere opplysninger, innsyn i saksdokument og tegninger kan man gå inn på Plan- og bygningsetaten.