Ny avtale med Altibox

altibox

SSB har inngått en ny avtale med Altibox. Avtalen omfatter innstallering av fiber frem til hver leilighet. Arbeidet skal være klart i løpet av mars 2017. Når arbeidet er ferdig vil sameiet få tilgang til oppdaterte hastigheter, i praksis mer fart for pengene og mer stabilt nettverk. Avtalen har en varighet på 3 år og kostnaden for beboerne blir som i dag minus investeringstillegget som bortfaller.

Det gamle fibernettstyret vil avvikles per 31. desember 2016 og utestående midler vil bli tilbakeført sameiet.

-Styret