Trekking av fiber

Som noen har sett er det satt opp oppslag fra montøren av fiberkabler i oppgangene. Informasjonen på oppslaget er generisk for alle sameiene i SSB. Dette betyr at kabeltrekking i Skrabben vil skje på utsiden av blokken (som før), og ikke i oppgangene. Arbeidet er planlagt påbegynt på nyåret og ferdigstilt i løpet av første kvartal.