Asfaltering av parkeringsplassene etter påske

Som dere ser er Vaktmesterkompaniet godt i gang med asfalteringen. De har nå tatt påskeferie og vil starte opp igjen tirsdag 17. april. Bilene kan derfor parkeres på parkeringsplassene frem til og med 16. april.

Styret har mottatt oppdatert plan:

Tirsdag 18. april
Asfaltering av stor p-plass og fortau i Haakon Tveters vei 13. Trenger da at p-plass er tom for biler. Det vil også bli fjernet asfalt på p-plassene til Skrabben. Her må det også være bilfritt.

Onsdag 19. april
Asfaltering av p-plassene tilhørende Skrabben. Og noe asfaltering hvor det ikke trengs flytting av biler.

Torsdag 20. april
Asfaltering av areal/p-plasser ved Haakon Tveters vei 7-11.
Uke 17 starter vi med asfaltering av diverse areal i Låveveien og Haakon Tveters vei 10.

Mandag 24. april
Asfaltering av stor p-plass langs t-banelinje og mot p-hus.
Resten av uken går med til asfaltering av alt resterende areal ved nr 10-12-14 og alle tilhørende plasser.