Informasjonsmøte om Østensjø skole

Styret har mottatt invitasjon fra prosjektleder Leif C. Wigaard i Undervisningsbygg:

Østensjø skole skal utvides til en tre-parallell barneskole. Plansaken for skolen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. juni til 21. august 2017.

Undervisningsbygg og Utdanningsetaten innkaller derfor til informasjonsmøte i samlingssalen på Østensjø skole torsdag 10. august klokken 18:00.