Vasking av kjellerganger og sykkelboder

ISS skal vaske kjellerganger og sykkelboder 12. desember. Sykler og annet utstyr må derfor fjernes herfra denne dagen. Dette kan for eksempel settes utenfor bygningen i perioden det vaskes, eller i egen bod.