Utvidelse av Østensjø skole

Styret har gjennom SSB mottatt nabovarsel om utvidelse av Østensjø skole. Varslet har oppgitt tilbakemeldingsfrist 20. juni 2018.

De som ønsker å se varslet bes kontakte styret på e-post kontakt@skrabben1.no

Utover dette ligger det noe informasjon på plan og bygningsetatens sider