Restavfallsbeholder

En av restavfallsbeholderne i C-oppgangen knakk hjulet ved tømming i dag. Renovasjonsetaten har fått beskjed slik at den blir byttet .