Justering av felleskostnader

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene med 3,4 % med virkning fra årsskiftet. Bakgrunnen for dette skyldes økte priser på faste kostnader.

Det har feilaktig blitt gjennomført en økning av tillegget på tv/bredbånd med 8 kr per beboer pr måned, totalt 96 kr pr år. Dette vil bli korrigert av vår forretningsfører.