Forslag til plassering av benk ved d-oppgangen

Styret har tidligere mottatt en forespørsel om å anskaffe en benk nærmere D-oppgangen. Vi foreslår at denne kan plasseres i dagens bed for ikke å stå i veien for brøyting, biler og folk. Der fjernes ca. halvparten av granbusken i bedet, det tas bort litt jord, legges på vekstduk og avsluttes med grus på toppen. Selve benken plasseres nær muren i bakkant. Forslag til benk er en på ca. 1,8 m som vist på bildet.

Styret ber om tilbakemeldinger på forslaget før det iverksettes.

Nedenfor vises bilde «før» og et bildeforlag «etter». Disse er også hengt opp på tavlen i D-oppgangen for nærmere beskuelse. (Merk at det manipulerte bildet ikke viser perspektivet på benken helt korrekt, men gir et inntrykk av resultatet).

Før benk
Før endring av bed og etablering av plass for benk
Benk i bed
Etablering av benk på grusplatting i bed