Markiser

Vi har mottatt tilbakemelding fra Scandic om videre fremgangsmåte for de som ønsker å skifte ut markiser, motta tilbud osv.

De ber om at beboerne tar kontakt med Scandic for å avtale befaring individuelt med hver beboer. Det blir gitt pris på produkter inkludert montering.

For at dette skal administreres riktig må beboere ringe 04990 eller sende e-post til oslo@scandic.no. Henvendelsene vil da bli fordelt på flere selgere, så det blir kortest mulig ventetid på alle beboere.

For å redusere kostnad ved bruk av lift vil det bli satt opp en liste hvor alle som trenger lift skriver seg på. Da kan Scandic ved monteringstidspunkt samkjøre montering for disse.