Oppfølgingsdugnad

Det gjennomføres oppfølgingsdugnad tirsdag 18. juni og 19. juni klokken 17.00.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Etablering av platting for krakk i bed ved D-oppgangen.
  • Fjerne jord, overflødig jord fordeles i eksisterende bed
  • Legge vekstduk
  • Bygge opp med sand
  • Etablere kantstein
  • Etablere heller
 • Pynte opp gangsti bak tørkebur
  • Fjerne heller
  • Fjerne overflødig jord
  • Legge vekstduk
  • Bygge opp med sand
  • Reetablere heller, bytte ut 1 skadet helle
 • Flytte hageavfallshaug fra tidligere dugnad over i henger (skal bestilles)
 • Børste toppen av tørkestativet med stålbørste som forberedelse til maling. Kanskje male hvis vær/tid tillater dette.

Det blir kjøpt inn litt å drikke/spise.

Vel møtt!

-Styret