Ferdigstilling av porttelefon

Porttelefonene er nå montert og fungerende. En midlertidig utfordring med postkodelås i B- og C-oppgangen vil bli rettet fortløpende.

Det er styret som oppdaterter navnefortegnelse på ringetablå.

Styret anmoder om ikke å klistre navnelapper på ringetablåene, men melde behov for endringer til styret vha lapp i postkasse til styremedlemmene eller på e-post til kontakt@skrabben1.no. Det er meldt inn 2 navneendringer så langt som blir rettet ila de neste dagene.