Trepleie

Info fra SSB
Det en del trær (som er blødere) vil bli beskåret i uke 45
Følgende trær vil bli felt:
– 2 døde graner ved overgangen Haakon Tveters vei
– 2 graner som er med på å forårsake fuktighet som danner mose og
sopp på HTV 13
– 3 graner ved Skrabben (tre 1, 4 og 5 når en går mot Oppsal)
– Løvtre ved lekeplass mellom HTV 7 og 9. Her brekker store grener. Disse kan skade lekende barn om de faller ned
– Diverse trær merket ved LV 46

Oppdatert med uke 6. oktober