Ringeklokker

Det vil bli ringt på til alle søndag 17. november, for å undersøke at porttelefonanlegget fungerer som forventet.