Justering av dører

Alle dørene til fellesgangene har blitt justert og noen dørpumper flyttet for at de skal gå riktig. Gi tilbakemelding dersom det fremdeles oppleves problemer.