Covid-19

Styret har kontaktet renholdstjenesten og avtalt ekstra vask på gelender, postkasser, håndtak inngangsdører og håndtak dører inn til fellesareal. Dersom noen trenger hjelp med noe praktisk, så kan dere ta kontakt med styret som vil formidle behovet innad i sameiet.
Det vil antakeligvis ikke bli avholdt dugnad, men vi prøver å få bestilt kontainer. Utover dette henvises det til https://helsenorge.no/koronavirus.