vibbo

Obos har lansert Vibbo som er en portal hvor det er mulig for beboerne å logge seg inn for å finne ulike opplysninger om sameiet. Denne kan nås ved å følge lenken https://vibbo.no/skrabben-1. Her vil blant annet årsmøteprotokoller bli publisert.

Styret anbefaler at alle logger seg inn på portalen og sjekker at sine opplysninger er korrekte.