sms fra obos

Obos vil sende ut en SMS til de som ikke allerede har gitt digitalt samtykke.

Eiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS vil i løpet av kort tid motta en SMS fra 1929. I denne ber OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av boligselskapet om fullmakt til å kommunisere digitalt per e-post eller via SMS med den enkelte eier. Informasjon det er ønskelig å sende elektronisk kan være årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer. Dette vil da kunne bli sendt pr e-post, samt at det åpnes opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.