Vannlekkasje

Lekkasje

Pga vannlekkasje i kjelleren ved sykkelboden i D-oppgangen ble varmtvannet skrudd av i en periode onsdag ettermiddag. Vi har fått utbedret lekkasjen midlertidig og varmtvannet er nå tilbake. Det vil bli behov for å stenge varmtvannet igjen når rørlegger skal reparere hele skaden. Det vil bli hengt opp informasjon når dette skal skje.

-Styret