Innmelding av saker til sameiemøtet

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Det nærmer seg tid for sameiemøtet og datoen for dette blir sannsynligvis 20, 26. eller 27. april 2016. De som ønsker kan nå melde inn saker til møtet. For at styret skal rekke å behandle sakene ber vi om at de blir meldt inn før 15. mars 2016.

Sakene kan meldes inn via e-post til kontakt@skrabben1.no eller per brev i postkassen til Håvard Hasli i oppgang B.